Elección de asignatura optativa no vinculada a Itinerario