Coordinadores Prácticum Grado Logopedia

COORDINADOR GENERAL PRÁCTICUM GRADO LOGOPEDIA

Vicedecano de Logopedia

D. Carlos Gallego: cgallego@psi.ucm.es

Tel: 91 394 31 81

 

Coordinadora Practicum de Logopedia

Dña. Teresa Schüller Moreno: tschull@psi.ucm.es

 Tel: 913942912