Asignación de Asignatura Optativa no vinculada a Itinerario. Curso 2023-24